IXA v.o.s.

Švédská 1156/25
150 00 Praha 5

info@ixa.cz
+420 777 148 762

IČO: 090 35 052
Společnost IXA se sídlem Švédská 1156/25, 150 00 Praha, zapsaná v obchodní­m rejstříku A 79471 vedená u Městského soudu v Praze.

• Tomáš Hradečný (*1969)
1988–1995 → Fakulta architektury ČVUT
1998 → Autorizovaný architekt ČKA
1998 → jednatel HŠH architekti, s.r.o.
2002 → 2004 člen Stavovského soudu ČKA
2004 → 2008 člen Představenstva ČKA
2006 → člen Správní rady Společnosti Petra Parléře, o.p.s.
2013 → vedoucí ateliéru, Ústav navrhování I., FA ČVUT
2018 → jmenován docentem na FA ČVUT

• Ing. arch. Benedikt Markel (*1985)
2004–2012 → Fakulta architektury ČVUT
2009–2010 → Fakultät für Architektur, TU Graz
2012 → soukromá praxe
2013 → HXH architekti
2014–2018 → Petr Hájek ARCHITEKTI
2016–2018 → NOT BAD
2019 → Autorizovaný architekt ČKA

• Ing. arch. Klára Hra­dečná (*1970)
1989–1995 → Fakulta architektury ČVUT
1998 → soukromá praxe
2013 → odborný asistent, Ústav navrhování I., FA ČVUT

• Ing. arch. Julie Kopecká (*1994)
2013–2020 → Fakulta architektury ČVUT
2019 → CEU Cardenal Herrera, Valencia
2016–2018 → Delicode

• Ing. arch. Jakub Kochman (*1991)
2013–2017 → Fakulta stavební ČVUT
2017–2020 → Fakulta architektury ČVUT
2018–2019 → třiarchitekti
2023 → Autorizovaný architekt ČKA

• Ing. arch. Vladěna Bockschneiderová (*1993)
2013–2020 → Fakulta architektury ČVUT